Singleton Tasarım Kalıbı Nedir?

Singleton tasarım kalıbı, bir sınıfın tek bir örneğini oluşturmak için kullanılır. Buradaki amaç üretilen tek bir nesnenin tüm istemciler tarafından kullanılmasını sağlamaktır. Kod Örneği Sınıfın constructor’ı private yapılarak new anahtar sözcüğü ile yeni nesne üretimi engellenmiş olur. Nesneyi elde etmek için GetInstance static metodundan yararlanırız. Buradaki metod ilk çağırıldığında nesnenin bir örneğini hafızada oluşturur. Bundan […]