Rekürsif Fonksiyonlar

Rekürsif fonksiyonlar, bir fonksiyonun kendi kendisini çağırma yöntemidir. İki bölümden oluşmaktır. Bunlardan birincisi çağırımları sonlandıracak bir temel koşul, ikisinci ise fonksiyonun çağrımın yapıldığı bölümdür.

Faktoriyel ve Fibbonnaci hesabını yapan rekürsif fonksiyon örnekleri.

    static int Faktoriyel(int number)
    {

      //Fonksiyon çağırımlarını sonlandıracak temel koşul.
      if (number <= 1)
      {
        return 1;
      }

      //Fonksiyon çağırımların yapıldığı kısım.
      return (number * Faktoriyel(number - 1));
    }

    static int Fibonnaci(int number)
    {
      if (number > 1)
      {
        return Fibonnaci(number - 1) + Fibonnaci(number - 2);
      }
      else if (number == 1)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
Kaynak Kodlar

Bir cevap yazın